Princip opalování

Princip opalování

Opálení není v principu nic jiného, než vlastní tělesná ochrana proti slunečnímu záření.Působením záření UV-B se aktivují zvláštní buňky pokožky (melanocity), aby vytvářely intenzivněji bílé melaninové pigmenty.Tyto pigmenty hnědnou na cestě do svrchních vrstev pokožky vlivem záření UV-A a kyslíku z krve (nepřímá pigmentace). Jestliže už proběhla určitá pigmentace předem, kůže okamžitě zhnědne působením záření UV-A (přímá pigmentace). Co se týče ochrany proti záření, přísluší záření UV-B další role. Způsobuje vytváření takzvané sluneční mozolnatosti, zasílení pokožky. Jestliže se vytvoří optimálně obě vlastní kožní ochranná opatření (pigmentace a sluneční mozol), lze dosáhnout až čtyřnásobné ochrany proti záření. Při umělém ozařování v soláriu probíhají tytéž procesy jako u přírodního slunění.

Opalování je proto dobrou přípravou na slunečních plážích nebo v horách.

Kůže je největším regulačním a ochranným orgánem našeho těla.

Prostřednictvím kůže se dostáváme nejen do tělesného, nýbrž i do smyslového kontaktu s naším smyslovým prostředím. Máme-li dobrou náladu, cítíme se doslova „ve své kůži“.

Zatímco v minulých stoletích se považovala za vznešenou bledost kůže, v dnešní době je přirozené hnědé zbarvení těla znakem sportovního ducha, atraktivnosti zdraví. Vnější zdravý vzhled – outfit – je pro stále více lidí výrazem osobního životního stylu. Atraktivně opálená kůže znásobuje sílu vyzařování. Ať je to v práci nebo ve volném čase – člověk prostě lépe pochodí.

Je rozdíl mezi opalováním v soláriu a opalováním na slunci?

Při umělém ozařování v soláriu probíhají tytéž procesy jako u přírodního slunění. UV lampy v soláriu emitují kombinaci UV-A a UV-B záření, která je svým složením spektra záření podobná tomu slunečnímu. Při opalování na slunci hrají nejdůležitější roli faktory jako denní doba opalování, roční období, nadmořská výška, výskyt mraků, imise, blízkost rovníku, odrážející okolní povrch (vodní hladina, písečná pláž, asfalt, sníh…), apod. Můžeme říci, že opalování probíhá v nekontrolovaném prostředí. Výhodou opalování v soláriu je možnost regulace tohoto procesu: zvolíme si typ solária a nastavíme si opalovací čas vhodný pro náš fototyp a momentální zdravotní stav.

Jak se správně opalovat?

Pro správné, jinak řečeno co nejbezpečnější opalování naší pokožky platí několik pravidel. Hlavní pravidlo zní: veškerá expozice UV záření, ať venku nebo v soláriu, musí být postupná a mírná. U opalování záleží na pravidelnosti a postupném zvyšování dávek ozáření tak, aby nedošlo ke spálení pokožky. Maximální pigmentace může být vytvořena postupně v průběhu 8 až 10 opalování s intervalem 48 hodin. Každý klient solária nese odpovědnost za své opalování. Povinností provozovatele je poskytnout klientovi dostatek informací, aby se mohl k této odpovědnosti rozhodnout. Chování obsluhy, čistota, perfektní stav solárií a dostatek informací jsou prvními ukazateli správně vedeného solárního studia.